Välkommen till Nybro Bostad

Uthyrningspolicy

Våra grundkrav

För att få hyra bostad av oss måste du uppfylla våra grundkrav:

Du ska vara minst 18 år. I undantagsfall kan uthyrning ske till person under 18 år men då står förälder/målsman för lägenheten.

 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du får inte ha någon skuld till NBAB eller någon annan hyresvärd.
 • Du som innehar hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten.
 • Du kan enbart ha ett förstahandskontrakt hos NBAB.
 • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

 Allmänna förväntningar på våra kunder:

 • Goda referenser från tidigare hyresvärd, samt betryggande betalningsförmåga.
 • Inga betalningsanmärkningar.
 • Regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen i form av:

- Arbete
- Pension
- A-kassa eller motsvarande
- Statliga studiemedel

Ingen avhysning, misskötsel, skadegörelse eller dokumenterad konflikt hos NBAB sedan tidigare får förekomma.

Kund som söker bostad hos oss ska ha en hushållsekonomi som räcker både till hyran och de skäliga levnadskostnader som Konsumentverket fortlöpande beräknar. Kunden ska själv kunna svara för sina kostnader varför vi endast i undantagsfall godtar borgen eller annan säkerhet. Hyran bör inte överstiga 40% av hushållets inkomst efter skatt. (accepterade underlag för inkomstredovisning är; kreditupplysning, anställningsavtal, arbetsgivarintyg, csn-beslut, beslut gällande etableringsstöd, handikappersättning eller försörjningsstöd)

Kreditupplysningar – Referenser

Vi tar kreditupplysningar samt referenser från tidigare hyresvärdar med avseende på alla bostadssökanden innan kontraktsskrivning.

Riktlinjer för antal boende

Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetsstorleken, 2 personer per rum exkl. kök och vardagsrum vilket innebär:

1 ROK max 2 personer
2 ROK max 3 personer 
3 ROK max 4 personer 
4 ROK max 6 personer 
5 ROK max 8 personer
6 ROK max 10 personer

Köpoäng och prioriteringsordning

Kötiden börja räknas från dagen då bostadssökande registrerar sig på hemsidan eller hos NBAB. Grunden i kösystemet är den tid man har stått i kö men av olika skäl kan vissa sökande prioriteras;

 • Nyinflyttade till kommunen för arbete.
 • Anställda på NBAB
 • Flyttning inom kommunen till NBAB, såsom husförsäljning, flytt hemifrån etc.
 • Ekonomiska skäl.
 • Befintliga hyresgäster med särskilda behov.

För att behålla sina köpoäng måste sökande vara aktiv minst var 6:e månad. Sökande på hemsidan ska logga in minst en gång/halvår. Annars ska kontakten tas med kundservice minst var 6:e månad. Köpoängen är personlig och kan ej överlåtas till någon annan.

Lägenhetsbyten

Vill du byta lägenhet inom Nybro Bostads AB måste du ha haft ett förstahandskontrakt för din nuvarande lägenhet i minst 12 månader innan du kan sätta upp dig på kö igen. Inga hyresskulder får förekomma vid lägenhetsbyten.

Finns det aktuella störningsärenden sker en individuell bedömning innan byte kan ske. Hyresgäst med skulder till företaget skall reglera hela skulden innan byte kan ske. Undantag kan göras då byte sker till en billigare lägenhet, i syfte att ge en skuldsatt hyresgäst möjlighet att reglera skulder till NBAB.

Vill två hyresgäster byta lägenhet med varandra går det bra så länge de uppfyller våra allmänna krav. En godkänd förbesiktning av båda lägenheterna ska också vara genomförd innan byte kan godkännas.

Andrahandsuthyrning

Vi godkänner inte andrahandsuthyrning.

Övertagande av kontrakt

Möjlighet att skriva sig på ett redan befintligt lägenhetskontrakt medges ej. Vid en eventuell separation har du däremot möjlighet att överta lägenheten under förutsättning att du varit folkbokförd på den aktuella adressen och varaktigt sammanbott (gemensamt hushåll) med kontraktsinnehavaren under minst 2 år, oavsett om du står med på kontraktet eller inte. Detta ska styrkas med ett utdrag från Skattemyndigheten.

 • Ny kontraktsinnehavare ska kunna bevisa att denne har bott varaktigt i lägenheten.
 • Ny hyresgäst övertar ansvar för eventuella skador på lägenheten som skett under tidigare hyresgästs kontraktstid.