Välkommen till Nybro Bostad

Lediga jobb

Nybro bostad, ett kommunägt fastighetsbolag.

Nybro bostad är ett kommunalt fastighetsbolag som förvaltar 2 200 lägenheter och Nybro kommuns verksamhetslokaler. Vi är inne i en expansiv fas och arbetar med både investeringar och verksamhetsutveckling. 
Vi medverkar i flera intressanta projekt och samarbetar inom exempelvis energi, miljö och digitalisering. 
Vår verksamhetsidé är att vi skall främja efterfrågan på boende, förvaltning och vara aktiva i Nybro kommuns utveckling och vision.