Välkommen till Nybro Bostad

Utemiljö

Grillar, studsmattor mm

Gör gärna hemtrevligt på din uteplats
Du som har balkong eller uteplats som tillhör din lägenhet får gärna odla exempelvis blommor och grönsaker. Gör det då alltid i krukor eller balkonglådor, och innanför balkongräcket. Tänk på grannarna när du vattnar, ingen vill bli överraskad av en dusch.

Solavskärmning
För att sätta upp exempelvis markiser eller annan solavskärmning behöver du komma överens med oss, och arbetet ska göras fackmannamässigt. Du som har en marklägenhet med uteplats/täppa och vill sätta upp en avskärmning måste du också stämma av med oss först. Dela med dig av ett klurigt förslag, det kanske kan bli något vi kan använda på fler fastigheter.

Grilla säkert och med hänsyn till dina grannar
Vid grillning är det bara en elgrill som får användas på balkongerna. Kolgrill är endast tillåtet i markplan, och då med gott och säkert avstånd till husfasaden. Du får inte använda kolgrill om det är eldningsförbud.

Studsmattor och pooler
Det är härligt med rörelse och fysisk aktivitet, men vi kan tyvärr inte tillåta att hyresgäster sätter upp studsmattor i anslutning till våra fastigheter. Risken att skada sig vid oförsiktig användning är stor, och om studsmattan är placerad på vår mark läggs ansvaret delvis på Nybro Bostad. Detsamma gäller vattenfyllda pooler. En mindre plaskpool under den varma delen av året, som en vuxen har ständig uppsikt över, kan tillåtas. Poolen ska dock genast tömmas på vatten så snart ingen vuxen har tillsyn.

Gemensamma ytor är till för alla hyresgäster
Kring våra fastigheter finns ytor som är tillgängliga för alla hyresgäster, tänk därför på att inte lämna kvar personliga saker, leksaker, möbler eller annat – det ska kännas trevligt och välkomnande för alla.