Välkommen till Nybro Bostad

Bolagsstyrelse

Nybro Bostads styrelse

Bolagets styrelsen består av sju ledamöter och fem suppleanter utsedda av Nybro kommunfullmäktige. Styrelsen väljs på fyra år:

Styrelseordförande:Mikael Svanström (S)
Vice ordf.: Michael Ericson (KD)
Ledamot: Ingeli Ivansson (C)
Ledamot: Carina Akinder (C)  
Ledamot: Catarina Bentsrud (S)
Ledamot: Sonny Lönngren (M)
Ledamot: Göran Bågenholm (SD)

Suppleanter: Anders Petersson (C), Monica Ljungdahl (M), Linus Carlsson (S), Anna Palm (SD), Jonny Andersson (V).