Välkommen till Nybro Bostad

Fryshuset

Idéburet offentligt partnerskap IOP mellan Fryshuset och NBAB

 

Nybro Bostad och Fryshuset har sedan 2016 ett samarbete som möjliggör arbetet med att skapa en positiv och utvecklande fritid för barn och unga i Nybro kommun.

Fryshusets verksamhet utgår från mötesplatsen i Kungshall och, under sommarsäsongen, från Gula grillen. Aktiviteternas syfte är att bidra till att stärka unga och öka inkluderingen lokalsamhället. I ett ständigt utvecklingsarbete lyssnar Fryshuset in och anpassar verksamheten utifrån vad de unga efterfrågar samt sköter samordning av aktiviteter och ledarledd verksamhet för barn och unga.

Fryshuset är en religiöst och politiskt obunden organisation som har en stark värdegrund och vision i att stärka och utveckla ungas engagemang och förmågor. Den primära målgruppen för verksamheten är unga i åldern 13-25 år. Verksamheten arbetar dock även med barn i åldern 7-12 år samt generationsöverskridande.

Målsättningen med insatserna är att bidra till att Nybro ska upplevas som en trygg och attraktiv plats för unga att bo och verka på samt att öka deras framtidstro i kommunen.

Det ligger även i Fryshusets mål att vara extra lyhörda för unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, utanförskap och se till att verksamheterna som bedrivs skapar förutsättningar för att möjliggöra en positiv förflyttning för dessa unga.

Nybro Bostad ser det som en viktig del i värdegrundsarbetet att, som fastighetsägare, vara delaktiga i arbetet med att skapa förutsättningar för unga till en bra framtid. Genom att få ungdomar att känna sig delaktiga och att de har en självklar plats i samhället, lägger vi tillsammans grunden för att unga väljer att stanna kvar i Nybro, flytta till kommunen eller flytta tillbaka.