Välkommen till Nybro Bostad

Brandsäkerhet

Råd och tips för allas säkerhet

Varna – Rädda – Larma - Släck

Ta inga onödiga risker om du upptäcker brand, utan ring 112.

Tänk på att

  • aldrig lämna något på spisen utan uppsikt.
  • aldrig starta disk- eller tvättmaskin när du går hemifrån eller när du går och lägger dig.
  • se till att fimpar, tändstickor och ljusstumpar är ordentligt släckta innan du kastar dem i soporna.

Om det brinner så stäng dörren till din lägenhet, men lås inte. Kom ihåg att det aldrig få finnas brännbart material i trapphuset, exempelvis barnvagnar eller återvinningsmaterial.

Det är viktigt att du sköter om din brandvarnare som finns uppsatt i din lägenhet. Testa den, helst en gång i månaden så att du vet att batteri, ljud- och ljussignal fungerar som de ska. Detta gör du genom att hålla inne testknappen. Kom ihåg att rengöra brandvarnaren vid samma tillfälle. Det gör du med en lätt fuktad trasa och genom att dammsuga den med mjuk borste. Ring Nybro Bostads AB omgående på 0481-459 00 om du upptäcker att något är fel med din brandvarnare.

När det börjar bli dags att byta batteriet ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar med någon minuts mellanrum. Den börjar varna ungefär en månad innan batteriet slutar fungera. Brandvarnaren fungerar som vanligt under tiden, men kontakta Nybro Bostads AB på 0481-459 00 för att få en ny.