Välkommen till Nybro Bostad

Alsterbro

Idyll vid Alsterån

Alsterbro har en av kommunens allra vackraste badplatser, vid Store Hindsjön. Coopbutiken mitt i byn är Alsterbrobornas naturliga samlingsplats och här finns även ett minihotell.

Alsterbros F-9 skola har alltid varit livaktig och framgångsrik inom flera områden, och bland annat profilerat sig som miljöskola. Förskole- och fritidsverksamheten är också utbyggd.

Nybro Bostad äger och förvaltar ett antal radhus och pendlingsavståndet från Nybro är cirka 25 kilometer. 

 

Adresser i Alsterbro:
Alstervägen, Svarvaregatan och Mästarevägen

Alsterbro