Välkommen till Nybro Bostad

Uppsägning

Hur uppsägningen går till

Du måste säga upp kontraktet skriftligt och senast tre (3) kalendermånader innan avflyttningsdagen. (Exempel: Om du säger upp lägenheten den 31 mars blir lägenheten uppsagd för avflyttning till den 30 juni. Sägs den istället upp den 2 april så blir utflyttningsdatum istället den 31 juli.)

Vid dödsfall gäller regeln om uppsägningstid på en (1) kalendermånad, under förutsättning att uppsägning sker inom en månad efter dödsfallet (annars gäller som vanligt tre (3) kalendermånader). 

Hyr du ett garage upphör kontraktet automatiskt samtidigt med lägenheten, och tre månaders uppsägning gäller också om du enbart har garage, parkeringsplats eller ett förråd.

I samband med din uppsägning kommer vi att göra en förbesiktning av lägenheten, vilket innebär att vi ser över vad vi eventuellt behöver göra i lägenheten inför nästa hyresgäst. Denna besiktning görs med lägenheten möblerad. Läs mer här. 

Tänk på:

  • att lämna din avflyttningsadress samt telefonnummer till oss.
  • att vi ombesörjer avläsning av ditt elabonnemang, men du måste själv göra övriga adressändringar.

Vi skickar ut erbjudande till ett antal personer (cirka fem stycken) som är intresserade av att flytta till lägenheten du har sagt upp. Dessa personer kommer att kontakta dig för en visning. Ni kommer överens om en tid där du visar lägenhet, förråd, tvättstuga och miljöhus.