Välkommen till Nybro Bostad

Adressändring

Glöm inte att meddela andra var du bor

Flyttanmälan och adressändring

För att du så snabbt som möjligt ska få ordning på tillvaron gäller det att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Anmälan gör du till Skatteverket. Skatteverket meddelar sedan din nya adress till flera myndigheter och företag, men om du vill beställa eftersändning av övrig post vänder du dig till Svensk Adressändring. Du kommer då att behöva Skatteverkets lägenhetsnumrering (fyra siffror), som du hittar på ditt bostadskontrakt i fältet Lägenhetsnr.

Flytt av el, telefon och internet

Vi har gjort flyttanmälan på ditt elabonnemang, vilket innebär att kostnaden för hushållselen kommer till din nya adress. I vissa av våra lägenheter ingår även hushållselen i hyran.

Du måste själv ändra ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang till den nya adressen. Kontakta din leverantör för telefon och internet för mer information.