Välkommen till Nybro Bostad

Projekt

Projektgruppen ansvarar för investeringsprojekt med nödvändiga rutiner, arbetsmetoder och processer för kvalitet, miljö och ekonomiska uppföljningar.


 

 

Andreas Paulsson

Projektchef

0481-459 12

andreas.paulsson@nbab.se

 

Ted Sjödahl

Projektledare

0481-459 14

ted.sjodahl@nbab.se

 

Richard Petersson

Projektledare

0481-459 18

richard.petersson@nbab.se