Välkommen till Nybro Bostad

Lägenhetsnumrering

Lägenhetsnumrering - Skatteverkets och Nybro Bostads

Skatteverket folkbokför dig i den lägenhet du bor, inte enbart i den fastigheten. När du flyttar till en lägenhet ska du på din flyttanmälan ange det numret och få det infört i folkbokföringen. Vi har lagt till detta lägenhetsnummer, fyra (4) siffror, på hyreskontraktet, våra hyresavier samt på våra lägenhetsdörrar.

När du gör en felanmälan skall du ange Nybro Bostads lägenhetsnummer, sex (6) siffror. Detta nummer finns också på ditt kontrakt, på hyresavin och på din lägenhetsdörr.