Välkommen till Nybro Bostad

Störningar

Hänsyn för allas trivsel

Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga och trivas hos oss. Här finns lite information som är bra att tänka på:

Oavsett vilken tid på dygnet det är så får man som hyresgäst inte väsnas eller exempelvis spela så hög musik så att man stör någon. 

Om du upplever att du upprepade gånger blir störd av en granne så hör av dig till oss. Det är alltid bäst att försöka prata med personen i fråga och gemensamt komma till en överenskommelse, men naturligtvis hjälper vi till om det är svårt att komma överens eller om överenskommelsen inte efterlevs.

Om dina grannar upplever att du stör, om det upprepas och inte går att lösa så kan det leda till att du blir uppsagd och får lämna din lägenhet.

Tänk på att ta hänsyn till varandra – det ökar trivseln!