Välkommen till Nybro Bostad

Djur

Djur är välkomna hos oss

Det är tillåtet att ha djur i våra lägenheter. Du ansvarar själv för att djuret sköts och att det inte utgör en sanitär olägenhet. Om ditt djur orsakar skador i lägenheten eller eventuella störningar, så är det du som hyresgäst som är ansvarig.