Välkommen till Nybro Bostad

Felanmälan

Service dygnet runt

Felanmälan gör du dygnet runt, på Mina sidor, där du själv kan följa ditt ärende från anmält till avslutat.

Du kan även ringa in in felanmälan på vardagar kl. 08:00-11:30. Telefonnummer 0481-459 00, knappval 1.

Vid akuta fel ringer du alltid, och vid andra tider än ovanstående hänvisas du vidare via telefonsvarare.

Tänk på att ha ditt lägenhets-id, sex (6) siffror, tillgängligt vid kontakt med oss.

När du gör en felanmälan kommer du att få svara på frågor om felets art, modell/typ på spisar, kyl och om du tillåter att vi går in i lägenheten när du inte är hemma.

Om du har tappat dina nycklar så sker upplåsningar av trygghetsskäl för vår personal endast mellan klockan 07:00 och 22:00. Upplåsningen kostar 450 kronor under ordinarie arbetstid 07:00-16:00. Mellan klockan 16:00 och 22:00 samt helger och helgdagar debiteras du 900 kronor. Kostnaden läggs på din kommande hyresavi. 

Värme och kyla
Under vinterhalvåret får vi mycket frågor och felanmälan gällande värmen. Här kan du läsa mer om vilka riktlinjer Nybro Bostad har samt råd och tips vad du själv kan göra innan du gör en felanmälan.

På sommaren kan det periodvis bli väldigt varmt. Vi har samlat råd och tips samt vilka riktlinjer som gäller och det kan du läsa mer om här.