Välkommen till Nybro Bostad

Kundservice/Ekonomi/IT

Kundservice ansvarar för telefonväxel och reception samt för intern och extern kontorsserviceservice på företaget. Uthyrningen av våra lägenheter, lokaler och bilplatser sköts på denna avdelning liksom information och marknadsföring.

Ekonomiavdelningen ansvarar för företagets finansiering och ekonomiredovisning, skatter, avgifter och löner samt för hyresavisering och vårt affärssystem med mera. IT-funktionen ansvarar för IT-system och -utrustning samt allt runt våra administrativa IT-lösningar.

 


 

 

Helena Hertzman Rohdin

Kundservicechef

0481-459 09

helena.hertzman-rohdin@nbab.se

 

Charlotta Wretman

Kundtjänstmedarbetare

0481-459 01

charlotta.wretman@nbab.se

 

Seemaa Al-Sudani

Kundtjänstmedarbetare/Tolk

0481-459 10

seemaa.al-sudani@nbab.se

   

 

Johan Tydén

Kundtjänstmedarbetare

0481-459 20

johan.tyden@nbab.se

 

Björn Svensson

Bosocialt ansvarig

0481-459 13

bjorn.svensson@nbab.se

 

Maria Bergqvist

Administratör

0481-459 08

maria.bergqvist@nbab.se

   

 

Katharina Eriksson

Ekonomichef

0481-459 28

katharina.eriksson@nbab.se

 

Caroline Lundgren

Ekonom

0481-459 07

caroline.lundgren@nbab.se

 

Magnus Thom

IT-samordnare

0481-459 02

magnus.thom@nbab.se