Välkommen till Nybro Bostad

Värmetips och riktlinjer

Värmetips inför vinterhalvåret.

Under uppvärmningssäsongen kan det ta tid för systemen att anpassa sig, eftersom utetemperaturen kan variera mycket. Då är det också mycket att göra för våra värmetekniker. Vi vill därför ge några enkla tips på vad ni i första hand bör kontrollera, om innetemperaturen i bostadsrum underskrider 21 grader dagtid, innan ni ringer till felanmälan.

Mät temperaturen i samtliga rum ca 1 meter över golv och mitt i rummet. Vi eftersträvar att ha en temperatur på 21 grader. Uppnås 21 grader så kommer våra tekniker inte att göra någon åtgärd. Ett element är alltid varmare upptill än nedtill och har elementen en termostatventil kan även hela elementet vara kallt om temperaturen i rummet är 21 grader.

Om temperaturen understiger 21 grader, känn på elementen, är elementen kalla prova med att vrida "mellan öppet och stängt" läge på termostaten eller handratten. Upprepa detta ca 10-15 gånger. Avvakta några minuter och kontrollera om elementet blir varmt. För att få full värme, vrid termostaten eller handratten motsols tills det tar stopp.

Se efter så att dörrar och fönster är stängda. Se även till så att inte möbler eller gardiner täcker termostatventilen. Detta kan leda till att en värmezon skapas intill elementet som inte är representativ för rumstemperaturen.

Tänk även på att dörrar och fönster i trapphus, tvättstugor och källare m.m hålls stängda. I allmänna utrymmen, såsom källare och trapphus m.m, eftersträvar vi att hålla en temperatur på ca 15 grader och i tvättstugor 20 grader.

Om ni efter ovanstående kontroller och åtgärder inte lyckas få upp temperaturen till 21 grader i bostaden är ni naturligtvis välkomna att felanmäla och vi kommer att åtgärda felet så snart som möjligt.
Fler tips kan du läsa om hos Energimyndigheten.

Tillbaka till ServiceDirekt