Välkommen till Nybro Bostad

Teknik och skötsel

Avdelningen för Teknik & Skötsel har bland annat ansvar för löpande drift och serviceunderhåll, energi och miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt hanterar felanmälningar och bemannar jourberedskapen för fastigheterna inom Nybro Bostads AB och AB Nybro Brunn.


 

 

Dennis Lundberg

Teknisk chef

0481-459 03

dennis.lundberg@nbab.se

 

Mikael Linde

Projektledare energi

0481-459 16

mikael.linde@nbab.se

 

Tobias Haggren

Projektledare energi

0481-459 68

tobias.haggren@nbab.se

   

 

Kent Johansson

Fastighetstekniker

0481-459 24

kent.johansson@nbab.se

 

Carl-Johan Nyblom

IT-tekniker

0481-459 00 (vxl)

carl-johan.nyblom@nbab.se

 

Peter Hedin

Driftchef

0481-459 11

peter.hedin@nbab.se

   

 

Anders Conradsson

Fastighetstekniker

0481-459 00 (vxl)

 

 

Stefan Axelsson

Fastighetstekniker

0481-459 00 (vxl)

 

 

Simon Davidsson

Fastighetstekniker

0481-459 00 (vxl)

 

     

 

Anders Nordström

Fastighetstekniker

0481-459 00 (vxl)

 

 

Jonas Adolfsson

Reparatör

0481-459 00 (vxl)

 

 

Emil Öjeklint

Reparatör vitvaror

0481-459 00 (vxl)

 

   

 

Mikael Andersson

Reparatör

0481-459 00 (vxl)

 

 

Jonas Johansson

Reparatör 

0481-459 00 (vxl)

 

 

Sohjo Zetterlund

Reparatör vvs

0481-459 00 (vxl)

 

   

 

Anders Hildingsson

Chef inre och yttre skötsel

0481-459 21

anders.hildingsson@nbab.se

 

Eva Boström

Fastighetsskötare

0481-459 00 (vxl)

 

 

Åsa Ek

Fastighetsskötare

0481-459 00 (vxl)

 

   

 

Viktoria Nilsson

Fastighetsskötare

0481-459 00 (vxl)

 

 

Åke Melin

Fastighetsskötare

0481-459 00 (vxl)

 

 

Jeanette Persson

Lokalvårdare

0481-459 00 (vxl)

 

   

 

Marianne Sundman

Lokalvårdare

0481-459 00 (vxl)

 

 

Marie Dackebro

Lokalvårdare

0481-459 00 (vxl)