Välkommen till Nybro Bostad

Miljöhus

Insamling av mat- och restavfall samt sortering av förpackningar

Från och med 2014-11-03 skall allt matavfall sorteras i speciella gröna påsar. Detta för att vi skall uppfylla det nationella miljömål som säger att vårt matavfall ska behandlas biologiskt. Våra matrester blir till biogas och biogödsel. Tänk på att knyta igen alla påsar med dubbelknut.

Den gröna påsen fyller du med matrester (det som blir över på tallriken). Här lägger du frukt och grönt, kaffesump, filter och tepåsar. Skal från skaldjur och ägg, kött- och fiskben samt matfett som smör, margarin och olja är också sådant som ska slängas i den gröna påsen. 

I den vanliga soppåsen slänger du papper, servetter, blöjor, bindor och tamponger. Här ska du även lägga hund- och kattbajs samt övrig djurlatrin och kattsand. Blommor och krukväxter, jord och grus, tobak, cigarettfimpar och snus slängs också i vanlig soppåse.

Övriga återvinningsfraktioner som kan finnas uppmärkt i ditt miljöhus:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat /ofärgat glas
  • Tidningar
  • Småelektronik (ElWin)

Samtliga kärl är avsedda för hushållens förbrukning av dagligvaror.

Mediciner/överblivna läkemedel lämnas på apoteket.

Ingen av våra fastigheter har möjlighet till hantering av grovsopor på grund av arbetsmiljöskäl. Exempel på grovsopor är TV-apparater, microvågsugnar, gamla möbler och förpackningar till större varor. Därför måste alla grovsopor fraktas till återvinningscentralen av hyresgästen. Inget får ställas i allmänna utrymmen på vind eller i källare - inte ens tillfälligt. Principen är att kan du forsla saker till din lägenhet kan du också forsla bort dem när de ska kastas.

Skräp är saker på fel plats - och det är av stort värde att du sorterar sakerna rätt!

För ytterligare information om avfall och återvinning, läs mer på Kretslopp Sydost. Där finns även information om andra återvinningsstationer och vilka öppettider de har. Kretslopp Sydosts kundservice når du via 020-40 43 00.