Välkommen till Nybro Bostad

Vet vi hur vi får tag på dig?

För miljöns skull försöker vi kommunicera med våra hyresgäster digitalt när vi vill nå ut med information, det vill säga; vi skickar e-post, sms och lägger ut information på hemsida och trapphusskärmar i stället för att skicka papperspost.

Hjälp oss att snabbt kunna dela rätt information med dig!

Om vi har rätt uppgifter når vi dig snabbare, exempelvis med brådskande meddelande som rör lägenheten/huset/området du bor i. Självklart ringer vi om det är riktigt bråttom.

Det finns två sätt att lägga till, eller uppdatera dina kontaktuppgifter:
- Logga in på Mina sidor via vår hemsida och ändra dina uppgifter där själv
- Ring eller maila kundservice, så hjälper vi dig

Tack för att vi hjälps åt!