Välkommen till Nybro Bostad

Nybyggnation vid Gammelgården - AB Nybro Brunn och Peab bygger förskola tillsammans

Avtalet är klart, och Nybro kommuns nya förskola med tillagningskök kommer att byggas vid Gammelgården på Kvarneslättsgatan.

När den står klar är den redo att ta emot 160 barn på åtta olika avdelningar. Stort fokus i projektet ligger på utemiljön, med bland annat möjlighet till sovstund utomhus för barnen. Miljörummet kommer att utrustas med separat avfallskassun och planer finns på installation av solceller.

Förskolan projekteras, byggs och verifieras enligt Miljöbyggnad silver, en certifiering för engagemang i miljöfrågor och omtanke om dem som byggnaden är avsedd för, exempelvis vad gäller ventilation och ljudmiljö.


Det beräknas vara klart för inflyttning i november 2023. I januari 2024 välkomnas barnen till sin nya förskola.

- Vi har haft en jättebra inledande dialog med Peab, och vi ser nu fram emot en fin resa tillsammans i det här projektet säger Andreas Paulsson, projektchef på Nybro Bostad.

Sulev Pull, vd Nybro Bostad, Andreas Paulsson, projektchef Nybro Bostad och Filip Jernelöv från Peab.