Välkommen till Nybro Bostad

Nybro Bostad laddar för framtiden med parkeringsplatser för elbilsladdning

I syfte att möta den allt jämnt ökande elbilsförsäljningen, och hyresgästernas krav på att kunna ladda
sin elbil nära och smidigt, startade Nybro Bostad under hösten 2021 ett projekt för att installera ett
antal laddstolpar i ett par bostadsområden.


Planeringen startade i och med ett möte i energigruppen, där man valde två adresser i Nybro med
stort upptagningsområde.
”Det är viktigt att förutsättningarna finns för att det ska bli möjligt att på sikt kunna avveckla bilar
som går på fossila bränslen”, säger projektledare Mikael Linde. ”Då måste det finnas möjlighet att
ladda sin elbil enkelt och smidigt, och därför ville vi starta det här projektet, även innan vi fått
önskemål om det från våra hyresgäster. Det måste finnas platser att ladda på om det ska finnas
elbilar.”
Förslaget togs vidare upp i bolagets ledningsgrupp där man beslutade att gå vidare med projektet, och
i samma veva hörde en av hyresgästerna på Nybro Bostad, Tobias Bernhardsson, av sig i frågan.


Tobias Bernhardsson, som redan tidigare hyrde en parkeringsplats av sin hyresvärd, ville undersöka
möjligheten att hyra en parkeringsplats med laddstolpe. Det blev också han som i början på februari
var först ut med att teckna kontrakt på en av de nya laddplatserna.


Tobias Bernhardsson berättar att hans främsta drivkraft att köra elbil är att spara på miljön, och även
kostnaderna på längre sikt. Dessutom tror han att efterfrågan kommer att öka successivt. Han tycker
att upplägget är bra och enkelt med Rexolution, företaget som Nybro Bostad samarbetar med, och
som administrerar allt kring laddstolparna och service av dem. Han ser det också som en fördel att
hyra en egen plats för att kunna ladda bilen smidigt när det passar honom, eftersom han använder den
relativt mycket. Om man inte kör sin elbil så ofta, eller så långa sträckor, så kan det bli mer ekonomiskt
fördelaktigt att ladda på en publik laddplats.


Idag har Nybro Bostad, förutom de platser du kan hyra, också fyra publika laddstolpar. Till dessa
platser behövs inget hyreskontrakt, och här kan vem om helst ladda. De finns på Kungshallsvägen och
Hornsgatan i Nybro, och du hittar dem på laddkoll.se. All information för att kunna nyttja dessa
laddplatser finns i anslutning till dem.


Projektet med första laddstolparna är, från Nybro Bostads sida, tänkt som ett steg för att mäta hur
stort intresse det finns redan idag. Sveriges Allmännytta gjorde i höstas en marknadsundersökning
kring elbilar och laddning bland hyresgäster runt om i landet, och där var Nybro Bostad ett av de
deltagande bostadsbolagen. Undersökningen är ännu inte sammanställd, men resultatet väntas
indikera hur efterfrågan ser ut hos hyresgästerna idag, och kommer se ut framöver.


Nybro Bostad är redo för ytterligare utbyggnad, så snart det visar sig att behovet finns. Vid samtliga
nybyggnationer förbereds dessutom alltid parkeringsplatserna för att laddstolpar ska kunna
installeras – för hyresgästernas behov, för miljön och för framtiden.