Välkommen till Nybro Bostad

Information om hyresförändring för bilplats

Vi vill informera våra hyresgäster om att hyran för en parkeringsplats hos Nybro Bostad kommer att höjas till 150 kr i månaden, från och med årsskiftet 2023/2024.

För motorvärmarplats blir den nya avgiften 150 kr i månaden mellan 1 april och 30 september, och 270 kr i månaden mellan 1 oktober och 31 mars, från och med årsskiftet 2023/2024.

Hyran på våra bilplatser har inte ändrats sedan årsskiftet 2015/2016, och vi förstår att höjningen därför upplevs som något högre än om den hade höjts årligen.

När det gäller bilplatser krävs inte någon förhandling inför hyresjustering, utan det är ett beslut som fattas av ledningen, efter övervägande och diskussioner i verksamhetens olika delar.

Den nya hyran kommer synas på din hyresavi från och med januari månads avisering.

Uppsägningstid för parkeringsplats är tre månader.