Välkommen till Nybro Bostad

Hyresförhandlingarna för 2023 är avslutade

Förhandlingsöverenskommelsen för 2023 års hyror resulterar i en hyreshöjning med ett genomsnitt på 4,75 %. Beroende på vad som ingår i hyran för olika lägenheter varierar förändringen mellan 3,7 % och 5,75 %.

Hyresförändringen gäller från 1 februari 2023, och justeras retroaktivt på hyresavin för april månads hyra.