Välkommen till Nybro Bostad

Getingar

Var försiktig med vad du får i dig när du äter och dricker utomhus!

Tips för trygga måltider:

  • Täck över mat och dryck
  • Drick inte direkt ur burk eller flaska, använd glas
  • Undvik alltför häftiga rörelser om en geting närmar sig

Getingar är bra för naturen, och att se en och annan är helt normalt. Var observant om det frekvent kryper in och ut getingar i exempelvis en springa i fasaden. Fler råd och tips kan du få hos ditt försäkringsbolag.