Välkommen till Nybro Bostad

Enkätundersökning – låt oss veta vad du tycker

En gång varje år får du som är hyresgäst hos oss möjlighet att svara på en enkätundersökning (utskick från Origo Group). Undersökningen görs under hela året, så det är inte säkert du får frågorna samtidigt som dina grannar eller vid samma tidpunkt varje år.

Just nu har vi en svarsfrekvens på 45 %, och vi önskar så klart att den blir ännu högre.

Vi är väldigt tacksamma över alla svar och kommentarer, arbetar kontinuerligt med resultatet och läser alla synpunkter som kommer in. Det är värdefullt för oss att veta vad våra hyresgäster tycker, det hjälper oss att bli en bättre hyresvärd och gör det enklare för oss att prioriritera bland våra åtgärder.

Ta chansen att låta oss veta din åsikt - svara på enkäten när den landar hos dig!

Har du fått enkäten på posten? Meddela oss din e-postadress, så får du den via mail nästa gång.