Välkommen till Nybro Bostad

Enkätsvar - möjlighet att påverka ditt boende

Svaren på enkäten som vi skickar ut till våra hyresgäster, från och med årsskiftet, börjar ramla in, och vi får löpande in synpunkter tillsammans med era kommentarer och förbättringsförslag.

Tack för att ni engagerar er och berättar vad ni tycker – det är värdefullt för oss!

Vi samarbetar med företaget Origo Group AB, och enkäten skickas via dem till våra hyresgäster som e-post eller brev. Utskicken sker löpande under hela året, vilket innebär att du kanske inte får din enkät samtidigt som din granne.

Ta chansen att låta oss veta vad du tycker!