Välkommen till Nybro Bostad

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg

En gång om året får våra hyresgäster möjlighet att svara på en enkät, och vi är både glada och tacksamma över alla svar och förbättringsförslag vi får in.

Förra året kunde vi tydligt urskilja att flera svar berörde önskemål om mer belysning för ökad trygghet i Kungshallsområdet. Därför har vi sedan i våras arbetat i ett projekt som rör just detta, och nu är projektet genomfört och avslutat.

I projektets inledning gjorde företaget Signify en ljusberäkning i området, då de undersökte hur man på bästa sätt borde belysa olika delar. De såg till att den nya belysningen placerades rätt och försågs med lämpliga linser, så att exempelvis cykel- och gångvägar, korsningar och träd belystes på ett effektivt sätt – allt för att få bästa möjliga ljussättning i utomhusmiljön.

Assemblin El gjorde sedan installationerna på plats, och vi har nu skapat en bättre överblick på innergården efter att vi har bytt ut de gamla belysningsarmaturerna. Gula grillen har fått nya lampor och vi har också satt effektbelysning upp mot träden på innergården.

Reaktionerna hittills på den nya belysningen har varit mycket positiva, de hyresgäster vi pratat med upplever att den ökade och förbättrade belysningen leder till ökad trygghetskänsla. Det är väldigt viktigt för oss.

Förutom att den mycket viktiga känslan av trygghet och säkerhet ökar och förbättras, så meddelar driftchefen att den årliga energiförbrukningen har sänkts från cirka 26 400 kWh/år till 6 800 kWh/år. Det sparar på vår gemensamma miljö.

När det blir din tur att svara på enkäten, och när du har möjlighet att lämna oss dina synpunkter, är vi tacksamma om du tar dig tid att göra det.

Ditt engagemang gör skillnad!

Samtliga foton: Paul