Välkommen till Nybro Bostad

Brand i radhuslägenhet i Madesjö

 

Under söndagsmorgonen den 3/9 inkom ett larm om brand i en våra lägenheter på Nylandsvägen.

I de intilliggande lägenheterna har rökspridning skett men ingen brandspridning.

En person har omkommit och vi beklagar det inträffade. Anhöriga är underrättade.