Välkommen till Nybro Bostad

Blomstrande projekt

Under 2023 önskade sig många hyresgäster i vår enkätundersökning fler planteringar. I september startade vi därför ett projekt med att sätta vårlök i ett par områden - och nu blommar det!


Tack för att ni tycker till – det är värdefullt att veta vad som är viktigt för våra hyresgäster!