Välkommen till Nybro Bostad

Blomstrande projekt - vårlöksplantering

I veckan gick startskottet till ett nytt projekt, som våra hyresgäster har inspirerat oss till.

I våra enkätutskick har vi bett om förslag till förbättringar, och ett önskemål har varit mer växtlighet och blommor i våra bostadsområden.

Vi har därför i ett par områden planterat vårlök, bland annat påsklilja och tulpan, och ser fram emot blommande rabatter framåt vårkanten. Efter utvärdering kommer vi besluta om projektet ska utvidgas till fler områden nästa år.

Tack för att ni tycker till – det är värdefullt att veta vad som är viktigt för våra hyresgäster!