Historik

historia

Allt började 1944

Runt om i världen stod städer och länder i brand. Tyskland invaderade Ungern och japanerna gick till ny offensiv mot Kina.

Bland de mest omskakande i vår närregion, där det i krigets spår rådde ransonering och bostadsbrist, hände cirka 1500 meter över Gräsdals gård i Knivingaryd, Bäckebo.
En radiostyrd tysk raket, avfyrad från Peenemûnde i Tyskland exploderade och orsakade stor förödelse i den småländska skogsbygden.
En ortsbo berättar hur lantbrukaren Robert Gustavsson och sonen Ivar upplevde skrällen i Bäckebo Sockenkrönika från 1994: Det small så det slog lock för öronen och benen vek sig på hästarna.

Himlen som förut var klar blev förmörkad och det började regna blänkande metalldelar. Ivars häst föll i sken och sprang upp i ett stenröse. En del träd knäcktes, kolbitar trillade ner i närheten av boningshuset, där fru Alma och döttrarna Gulli och Vera befann sig. Det brann i en gärdsgård. Någon ringde polisman Gösta Östergren, som hade sitt kontor i Bäckebo, så också hemvärnschef John Andersson. Landsfiskalen och landsfogden i Kalmar blev också varskodda.

Sveavägen 17 – En historisk adress
I tätorten Nybro var bostadsbristen mycket stor. Nybro Stad bildade tillsammans med ortens stora entreprenörer, Sture Ljungdahl och Albin Ågren, Nybro Bostadsaktiebolag den 17 november 1944. Man beslöt att uppföra flerfamiljshus i kvarteret Bokbindaren (Sveavägen 17).

Birger Abelsson blev bostadsbolagets förste VD. Målsättningen med byggnationen var att, förutom att minska bostadsbristen, satsa på att hyra ut smålägenheter till låg hyra ”även om den affärsmässiga förräntningen härigenom ej uppnåddes”.