Bolagsstyrelse

Nybro Bostads Styrelse

Bolagsstyrelsen består av sju politiskt valda ledamöter och VD. Styrelsen väljs på fyra år.

  • Styrelseordf: Karin Helmersson (c)
  • Vice ordf: Börje Slättman (s)
  • Ledamot: Peter Harrysson (s)
  • Ledamot: Catarina Bentsrud (s)
  • Ledamot: Jonny Andersson (kd)
  • Ledamot: Henric Gustafsson (c)
  • Ledamot: Torgny Frööjdh (m)
  • Suppleanter: Albert Madebjörk (c), Anna Lundgren (c), Michael Vejrum (s), Jan-Olof Harmander (m), Göran Bågenholm (sd), Nils Duveborn (spi), Naemi Hammarstedt (s).