Kontakt

Kontor

Välkommen till oss på Grönadalsgatan 3 i Nybro

Hela vår organisation är samlad i en och samma byggnad. Alla servicebilar utgår härifrån.

KUNDSERVICE
Öppettider
Måndag – Fredag 08.00 – 12.00, 13.00 -16.00

 (i samband med stora helgdagar kan öppettiderna variera)

Telefontider
Måndag – Fredag 07.30 – 12.00, 13.00 – 16.00
Telefon
vxl 0481-459 00
Telefon uthyrning bostäder/lokaler
0481-459 01, 0481-459 09

SERVICE DIREKT – FELANMÄLAN
Telefon
0481-459 60
Internet
 www.nbab.se/Mina sidor

JOURTELEFON 070-215 42 40
Akutärenden

POSTADRESS
Nybro Bostads AB, Box 178, 382 22 NYBRO