Samtliga besöksparkeringar avgiftsbeläggs under januari

Samtliga besöksparkeringar till NBAB:s fastigheter i Nybro kommer att avgiftsbeläggas januari månad.

I dagsläget nyttjas gästparkeringarna i fel syfte och/eller av fel målgrupp. Förändringen är till för att skapa mer ordning och reda. Nedan finns en länk som beskriver förfarandet och som Ni kan delge Era besökare.

Instruktionsfilm