Samtliga besöksparkeringar avgiftsbeläggs under januari

Samtliga besöksparkeringar till NBAB:s fastigheter i Nybro kommer att avgiftsbeläggas januari månad.

I dagsläget nyttjas gästparkeringarna i fel syfte och/eller av fel målgrupp. Förändringen är till för att skapa mer ordning och reda. Nedan finns en länk som beskriver förfarandet och som Ni kan delge Era besökare.

Instruktionsfilm

Tillbaka till aktuellt