Välkommen till Nybro Bostad

Nu installerar vi postboxar på Dahlborgsgatan 1, 3, 8 och 9

Som en del i vårt brandsäkerhetsarbete kommer vi att montera postboxar i entréplan på Dahlborgsgatan 1, 3, 8 och 9. Det innebär brevinkastet i din dörr kommer att försvinna och att du framöver får hämta din post i entrén. Om du har morgontidning kommer den lämnas i en tidningshållare utanför din lägenhet.

Borttagning brevinkast på dörr och montering ersättningsplåt
Från och med tisdag den 18 oktober påbörjas arbetet i dessa fastigheter (tidplanen för ditt hus ser du nedan, eller på trapphustavlan i din entré).

OBS! Vår personal behöver i ett arbetsmoment få tillträde till din lägenhet.

Är du inte hemma när vi ska demontera de gamla brevinkasten så behöver vi ditt godkännande att använda huvudnyckel. Vänligen meddela förvaltare Roger Nordström ditt godkännande snarast, via mail eller telefon. Meddela också om du har djur, eller om det är något annat som vi behöver veta i anslutning till denna åtgärd.
Kontaktuppgifter: Roger Nordström, telefon 0481-459 17, e-post roger.nordstrom@nbab.se


Kvittering av postboxnycklar på vårt kontor på Grönadalsgatan 3
Från och med måndagen den 17 oktober är du välkommen till vårt kontor för att hämta ut nycklarna till din postbox. När Posten gjort en besiktning av postboxarna kommer dessa att börja användas, och du får då hämta din post där (se tidplanen).

Postnycklarna tillhör lägenheten och samtliga skall returneras till Nybro Bostad vid en eventuell avflyttning.

Dahlborgsgatan 1
18/10 montering boxar/tidningshållare
19/10 montering plåtar
Under förmiddagen den 19 oktober utför Posten en besiktning av postboxarna i entrén.

Dahlborgsgatan 3
25/10 montering boxar/tidningshållare
26/10 montering plåtar
Under förmiddagen den 26 oktober utför Posten en besiktning av postboxarna i entrén.

Dahlborgsgatan 8
1/11 montering boxar/tidningshållare
2/11 montering plåtar
Under förmiddagen den 2 november utför Posten en besiktning av postboxarna i entrén.

Dahlborgsgatan 9
8/11 montering boxar/tidningshållare
9/11 montering plåtar
Under förmiddagen den 9 november utför Posten en besiktning av postboxarna i entrén.