Välkommen till Nybro Bostad

Information till dig som har tv från Telia

Telia omförhandlar just nu med sin tv-leverantör Viaplay Group angående kanalutbudet.

Kanaler som berörs i förhandlingen är TV3, TV6, TV8 och TV10.

Målet är att enas innan den 30 september. Om parterna inte är överens är det möjligt att kanalerna ovan försvinner från ditt kanalpaket från och med 1 oktober 2022.

Telia informerar på Telia