Välkommen till Nybro Bostad

Besök på Nordbygg 2022 på Stockholmsmässan

Nordbygg är en fackmässa som vartannat år samlar besökare från byggsektorn i Sverige, men även från övriga Norden och Europa.

Utställarna visar nyheter, informerar om möjligheter för kostnadseffektivisering samt förbättringar som finns att göra i arbetsmiljön.

Förra veckan besökte några av Nybro Bostads medarbetare mässan för att få information om innovationer i byggbranschen bland annat inom vvs, ventilation, el och verktyg.