Välkommen till Nybro Bostad

Årets hyresförhandling är klar

Hyresförhandlingen är klar.

Hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen för 2021 är nu klar och resultatet blev en höjning på 1,52 %.

Förändringen gäller från 1 maj och regleras på juni månads avi, med ett retroaktivt tillägg för höjningen i maj.

Med vänlig hälsning
Sulev Pull
Vd
Nybro Bostads AB