Välkommen till Nybro Bostad

Årets hyresförhandling är klar - hyresjustering från och med 1 mars 2022

Årets förhandlingar är avslutade och en hyresjustering kommer att gälla från 1 mars. Inför årets förhandlingar så har diskussionerna kretsat väldigt mycket kring att täcka de kostnadsökningar för 2022 och framåt som, allmänt uppstått i vårt samhälle inom drift, skötsel och underhåll. Vi har också önskat oss en lite högre nivå på just underhåll för att kunna erbjuda ytterligare insatser som är kopplade till inre underhåll och de delar som ligger våra hyresgäster väldigt varmt om hjärtat.

Så här blev resultatet av 2022 års förhandlade hyror:

Lägenheter med hyresförhållande inkl. el justeras med 24,50 kr/m2
Lägenheter med hyresförhållande exkl. värme justeras med 9,50 kr/m2
Lägenheter i Örsjö 1:288 m.fl. (12 st.) hyresjusteras ej
Lägenheter i Nybro Vulkanus 4 (40 st.) hyresjusteras ej
Övriga lägenheter justeras med 19,50 kr/m2

Blockuthyrda lägenheter omfattas inte av överenskommelsen.

Hyresjusteringen gäller från och med 1 mars 2022.

Dessvärre kan vi konstatera att kostnadsökningar på de löpande kostnaderna för drift och skötsel 2022 har blivit så stora att utsikterna för ett utökat underhåll har uteblivit och till och med blivit otillräckliga.

I förhandlingen har det diskuterats hur långt det har gått att sträcka på möjligheten att få kostnadstäckning, och hur mycket av budgeten som skulle kunna läggas på underhållet. Tyvärr fanns det inte möjligheter att få kostnadstäckning i hyresförhandlingen fullt ut för löpande drift och skötsel, vilket innebär att underhållsarbetena inte heller kunde få någon förstärkning och inte ens kunna bibehållas på den nivå vi haft de senaste åren. År 2022 blir ett år där vi kraftigt måste dra ned på underhållsarbeten. Många planerade aktiviteter måste vi skjuta på till framtiden. Det är olyckligt och det är inte bra i ett långt perspektiv, varken för hyresgäster eller för fastigheterna.

Det är behövliga och önskvärda aktiviteter som vitvarubyten inom flera områden som måste stå tillbaka. En del fönsterbyten med balkongdörrar samt ett antal tvättstugor kommer heller inte att kunna påbörjas under året. Att det skjuts på framtiden innebär inte per automatik att det kommer att utföras nästa år. Nästa år dyker det upp nya underhållsarbeten som i sitt sammanhang måste prioriteras. Det är därför alltid svårt att hämta igen underhållsarbeten som inte blivit gjorda om vi inte kan hålla en jämn nivå över tid.

Nybro Bostad har förståelse över hur kärv ekonomin är efter pandemi och under en krigssituation i Europa med den osäkerhet som det sprider. Tyvärr så påverkas våra boende och underhåll ändå av förslitning oavsett hur världen ser ut runt omkring oss. Vi får göra det bästa av saken och ber om er förståelse för sämre förutsättningar 2022 än tidigare.

Hyresjusteringen gäller från 1 mars och kommer retroaktivt att läggas på hyran för april månad. Aviseringen för april månads hyra kommer att skickas ut i mitten på mars.

Med vänliga hälsningar


Sulev Pull
Vd
Nybro Bostad