Vårt första miljöhus med sedumtak

Leif 2 november 2017

Företaget Bioteria har uppfört ett miljöhus/biobod med sedumtak på Spinnaren (Sveavägen 15) i centrala Nybro. Växterna på taket hjälper till att hantera dagvatten. Det gröna taket skapar isolation och inte minst insekter och pollinatörer får en naturlig plats i staden. En spännande och effektiv kombination av solceller och biologisk behandling av avfallet gör miljöhuset självförsörjande och luktfritt. Miljöhuset/bioboden är den första i sitt slag i NBAB:s bestånd.