Största spadtaget på 25 år

Leif 20 oktober 2017

Bolagets största spadtag på 25 år togs idag fredag 20 oktober. NCC skall uppföra två punkthus med sammanlagt 58 hyreslägenheter. Bolagets nya ordförande Karin Helmersson (C) fick en rivstart på sin nya post då hon tillträdde för knappt en månads sedan. Kommunalrådet Christina Davidson höll ett kort och glatt anförande om byggboomen i Nybro kommun. Efter spadtaget skålade vd Sulev Pull med övriga deltagare i porlande Pommac. Inflyttning beräknas till mars 2019.