Solfångare förgyller nybygge

Nu är snart samtliga solfångare på plats på taket på vårt nybygge på ”Awestomten”. Likaså har fönstermonteringen nått översta våningsplanet. Bilden nedan på grävmaskinen visar att arbetet med fler parkeringsplatser i området har påbörjats på allvar. De gamla odlingslotterna får nu ge plats åt hyresgästerna bilar. De nya odlingslotterna är redan i gång.