Skötsel

Nybro Bostad har anställd personal för fastighetsservice. Det handlar om allt från tömning av papperskorgar till lampbyten, skötsel av miljöhus, utvändig renhållning av entréer, källartrappor, gräsytor och hårdgjorda ytor.
Frågor kring detta ställes till Patric Vadman eller Christer Gustafsson på telefon 0481-459 11 respektive 459 03.

 Utsedd entreprenör för skötsel av grönytor, rabatter och häckar från och med 2017-04-01 är Skötselbolaget.
Frågor kring detta ställes till Patric Vadman på telefon 0481-459 11.
Utsedd entreprenör för snöröjning och halkbekämpning är Nybro Gräv och Schakt. Frågor kring detta ställs till Patric Vadman 0481-459 11 eller Christer Gustafsson 0481-459 03.

Nybro Bostad har egen anställd städpersonal som sköter trappstädning. Våra lokalvårdare är uppdelade i Syd och Nord.

SYD omfattar: Centrum 1, Centrum 2, Madesjö och Örsjö.
NORD omfattar: Kungshall, Emmatorp, Idehult och Orrefors.


Daniel Rundberg
Daniel Rundberg

Fastighetsskötare

Eva Boström
Eva Boström

Fastighetsskötare

Jeanette Persson
Jeanette Persson

Lokalvårdare SYD & Orrefors

Åsa Ek
Åsa Ek

Lokalvårdare SYD

Refica Alic
Refica Alic

Lokalvårdare NORD

Marie Dackebro
Marie Dackebro

Lokalvårdare NORD