Teknik & skötsel

Nybro Bostad har anställd personal för fastighetsservice och skötsel. Det handlar om allt från tömning av papperskorgar till lampbyten, skötsel av miljöhus, utvändig renhållning av entréer, källartrappor, gräsytor och hårdgjorda ytor. Nybro Bostad har egen anställd städpersonal som sköter trappstädning. Våra lokalvårdare är uppdelade i Syd och Nord. Nybro Bostad har även anställd personal för fastighetsdriften. Frågor kring detta ställs till Christer Gustafsson 0481-459 03.

Sedan 2017-04-01 är Skötselbolaget utsedd entreprenör för skötsel av grönytor, rabatter och häckar. Utsedd entreprenör för snöröjning och halkbekämpning är Nybro Gräv och Schakt. Frågor kring detta ställs till Patric Vadman 0481-459 11.


Christer Gustafsson
Christer Gustafsson

Teknisk chef

0481-459 03

Skicka e-post
Carl-Johan Nyblom
Carl-Johan Nyblom

IT-tekniker

Skicka e-post