Fastighetsskötsel

Nybro Bostad har anställd personal för fastighetsservice. Det handlar om allt från tömning av papperskorgar till lampbyten, skötsel av miljöhus, utvändig renhållning av entréer, källartrappor, gräsytor och hårdgjorda ytor.
Frågor kring detta ställes till Patric Vadman eller Christer Gustafsson på telefon 0481-459 11 respektive 459 03.

 Utsedd entreprenör för skötsel av grönytor, rabatter och häckar från och med 2017-04-01 är Skötselbolaget.
Frågor kring detta ställes till Patric Vadman på telefon 0481-459 11.
Utsedd entreprenör för snöröjning och halkbekämpning är Nybro Gräv och Schakt. Frågor kring detta ställs till Patric Vadman 0481-459 11 eller Christer Gustafsson 0481-459 03.

Eva Boström
Eva Boström

Fastighetsskötare

Daniel Rundberg
Daniel Rundberg

Fastighetsskötare