Förändrade parkeringsvillkor

MT 2 november 2018

Kungshallsvägen 33

Förändrade parkeringsvillkor genomförs 2018-11-02 på hela parkeringen vid Fryshuset, Korpen och FTI källsorteringsanläggning. Besökande MÅSTE använda P-Skiva och man får maximalt stå parkerad där i 4 timmar.

Kungshallsvägen 15-31

Från årsskiftet, 2019-01-01, kommer vi införa besökstillstånd till samtliga boende på Kungshallsvägen 15-31. Mer information om detta kommer separat till berörda.