Uppsägning och avflyttning

Du måste säga upp kontraktet senast tre (3) kalendermånader innan avflyttningsdagen (vid dödsfall gäller en kalendermånad). Uppsägning skall ske senast den siste i varje månad.

Om Du även hyr ett garage upphör kontraktet samtidigt med lägenheten. I de fall du enbart hyr ett garage tillämpas samma uppsägningstid 3 månader.

Ett exempel: Om du säger upp lägenheten den 31 juli blir lägenheten uppsagd för avflyttning till den 31 oktober. Om du däremot säger upp lägenheten den 1 augusti gäller uppsägningstiden till den 30 november. Uppsägning den 15 till 15 gäller ej.

Vad du dessutom behöver tänka på är;

• att lämna din avflyttningsadress samt telefonnummer till oss

• att beställa besiktning i god tid innan avflyttning

• att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten innan du flyttat

• att du måste städa lägenheten noggrant och lämna tillbaka nycklarna (även dubblettnycklar)

senast klockan tolv på avflyttningsdagen. Infaller den första på lördag, söndag eller allmän helgdag skall tillträde ske nästa vardag samma tid

Vi ombesörjer avläsning av ert elabonnemang men tänk på att du själv ska göra övriga adressändringar

Avflyttningsbesiktning
Före Din avflyttning gör vi en besiktning av lägenheten samt tillhörande utrymmen. Ett normalt slitage i lägenheten är fullt acceptabelt, men förekommer det exempelvis trasiga/skadade tapeter, vitvaror, golv, dörrar etc får ni själva stå för dessa kostnader. Senast vid besiktningstillfället skall lägenheten vara städad och utrymd.

Vid besiktningen bör hyresgäst eller någon representant för denna närvara. Om detta inte kan ske så meddela oss i god tid.

I övrigt bör Du tänka på;

• Att anmäla tid för besiktning senast en vecka i förväg.

• Att eventuella heltäckningsmattor skall vara borttagna vid besiktningstillfället

• Att lägenheten skall vara grundligt städad

Anmäl tid för besiktning på telefon 0481-459 13, i samband med din uppsägning eller senast en vecka i förväg. Lägenheten skall vara grundligt städad!

Större mängder bohag får ej lämnas i våra miljöhus utan skall forslas direkt till Nybro Återvinning.