Installation

Installera dina nya TV-kanaler

  • Tryck på ”Menu” på fjärrkontrollen
  • Bläddra med pilarna åt höger/vänster tills du har markerat ”Inställningar”, tryck ”OK”
  • Bläddra ner till ”Systeminställningar” och tryck ”högerpil”
  • Bläddra ner till ”Ta bort användarkoder” och tryck ”OK”

Boxen startar nu om och du kan mata in dina nya TV-koder. Om du skriver en siffra fel så suddar du med ”vänsterpil”.