Tips och råd

Upplåsning vid förlorade nycklar sker 07.00-22.00
Alla kan förlora, tappa eller glömma lägenhetsnycklarna. Av trygghetsskäl för vår personal sker eventuella upplåsningar mellan kl 07.00 och 22.00, mot debitering. Så var rädd om dina nycklar.

När ska hyran vara betald?
Det är viktigt att betala sin hyra i rätt tid annars kan du riskera att förlora din bostad. I ditt hyresavtal står det när hyran skall vara betald.

Vad menas med besittningsskydd? När får man det?
Det innebär att du kan ha rätt att bo kvar i din bostad om hyresvärden säger upp ditt hyresavtal. Hyresnämnden prövar om du har rätt att sitta kvar i din bostad.
Du får besittningsskydd i och med du flyttar in i din bostad.

Vilken uppsägningstid har ett dödsbo?

1 månad. Detta under förutsättning att dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet. Missar man detta blir det 3 månader.

När får jag flytta in?
Du har rätt att flytta in kl. 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall inflyttning ske nästa vardag.

När ska jag flytta ut?
Du är skyldig att lämna lägenheten senast kl. 12.00 dagen efter det att hyrestiden gått ut. Är den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall utflyttning ske nästa vardag.

Hur skall jag sköta lägenheten?
Du är skyldig att vårda och sköta lägenheten med vad därtill hör. Om det inträffar en skada i lägenheten måste meddela detta till hyresvärden så fort som möjligt, så att skadan inte förvärras. Gör Du inte det så kan du bli skadeståndsskyldig.

Får jag renovera lägenheten själv?
Ja, du får måla och tapetsera eller göra liknande förändringar. Men du måste utföra det fackmannamässigt.

Får jag hyra ut min bostad i andrahand?
Ja, men du måste ha hyresvärdens tillstånd. Du måste ha beaktansvärda skäl. Studier, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, provbo är exempel på beaktansvärda skäl.

Vem ansvarar för lägenheten under tiden jag hyr ut den i andrahand?
Det är alltid du som förstahandshyresgäst som har hyresavtalet med hyresvärden som ansvarar för lägenheten.

Vad händer om man stör sina grannar?
Man kan bli uppsagd och få flytta?

Får man spela hög musik före kl 22.00?
Man får aldrig spela så högt att man stör någon. Detta gäller hela dygnet oavsett vilken tid på dygnet.

Vad gör jag om jag blir störd av min granne?
Det är alltid bäst att försöka prata med grannen för att finna en lösning. Om detta inte är möjligt eller inte ger resultat kan du kontakta vårt kontor telefon 0481-459 00.

Kan hyresvärden kräva att jag skaffar mig en borgensman?
Ja, har du inte tillräckligt med inkomst för att klara av hyran så kan hyresvärden kräva att du ska skaffa en borgensman.

Kan den som gått i borgen för ett hyresavtal säga upp åtagandet?
Ja, borgensmannen kan alltid säga upp sitt åtagande till månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till den tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började att gälla. Borgensmannen måste alltså gå i borgen i 2 år.

Är jag skyldig att visa min lägenhet när den är ledig för uthyrning?
Ja , du är skyldig att visa upp lägenheten på lämplig tidpunkt.

Måste jag teckna hemförsäkring för min bostad?
Nej, men det är att rekommendera !

Kan hyresvärden neka två att stå på kontraktet?
Ja.

Får man ha djur i lägenheten?
Ja, om man sköter dom och det inte utgör en sanitär olägenhet ?

Får jag ha inneboende?
Ja, det får du.

Om vi redan står två på kontraktet, hur fördelas vårt ansvar mot NBAB?
Ert ansvar är ”solidariskt”. Ni ansvarar alltså bägge två för t.ex. att hela hyran betalas.